Nhạc Bolero kênh VTC13

Người tình không đến

Người tình không đến

Đêm buồn phố thị

Đêm buồn phố thị

Mưa bong bóng

Mưa bong bóng

Mưa nửa đêm

Mưa nửa đêm

Đàn bà

Đàn bà

Liên khúc dân ca ba miền

Liên khúc dân ca ba miền

Tôi đưa em sang sông

Tôi đưa em sang sông

Lại nhớ người yêu

Lại nhớ người yêu

Mèo hoang

Mèo hoang

Linh hồn tượng đá

Linh hồn tượng đá